desktop-large
desktop
tablet
phone

Utopia Centrumledning

Centrumledningen sköter marknadsföring, event, intern och extern information samt teknisk förvaltning av Utopia. Kontakta centrumledningen om du har frågor rörande våra butiker, lokaler eller evenemang.

Kontaktuppgifter

Frågor om marknadsföring och event
Balticgruppen
Telefon: 090-71 72 00
E-post: utopia@balticgruppen.se

Felanmälan
Gör felanmälan här.

Övriga frågor, teknisk förvaltning, uthyrning
Balticgruppen
Telefon: 090-71 72 00

Kvarglömt/Hittegods

Vid kvarglömda saker på allmänna ytor, vänligen kontakta vakt på plats eller maila ditt ärende. Kvarglömda saker i butikerna hanteras inte av Securitas. Vänligen kontakta butiken direkt i de fallen.

Telefon hittegods: 072-584 78 24

E-mail: utopia@balticgruppen.se