desktop-large
desktop
tablet
phone

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftspolicy

Utopia ligger i kvarteret Forsete som ägs och utvecklas av Balticgruppen Centrumhandel AB. Balticgruppen äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Umeå sedan 1987.   

Denna integritetspolicy gäller endast för vår hemsida utopiashopping.se och den kontakt vi har med våra kunder. När du kommer i kontakt med någon av våra butiker eller restauranger gäller deras personuppgiftspolicy.

 

Varför hanterar vi dina personuppgifter?  

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna kommunicera ut till dig som kund. Detta sker genom våra kommunikationskanaler såsom sociala medier och e-post. Som medlem i vår kundklubb skickar vi även ut erbjudanden via appen Utopia. Behandlingen av dina personuppgifter som kund baseras på det samtycke som du bland annat ger när du skapar ett konto i våran kundklubb. De specifika villkoren för kundklubben finns att läsa i Utopia-appen under Mina sidor och Personskyddspolicy.  

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?  

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal, för att säkerställa att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Om du kontaktar oss genom sociala medier gäller de användarvillkor och integritetspolicys för den tjänst du väljer att använda.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.  

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

Vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du till exempel har ett aktivt konto i vår kundklubb. Vi kan även komma att behöva spara dina personuppgifter för att följa olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att tas bort eller anonymiseras.

 

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen, som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, ska ha tillgång till dem. Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

 

Insyn  

Vid frågor om personuppgiftsbehandling inom bolaget, begäran om ett kostnadsfritt registerutdrag avseende vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv, önskemål om att begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invändning mot behandlingen av personuppgifter, önskemål om radering eller korrigering av personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens ansvariga för personuppgifter på integritet@balticgruppen.se.  

 

Klagomål  

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Balticgruppens ansvariga kontakt.  Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du inlämna klagomål till Datainspektionen.